Zbulohen listat e kuqe, kafshet dhe bimet qe kercenohen me zhdukje ne Itali

Më 22 maj është Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Biologjik. Zbulohet “lista e Kuqe”. Llojet e kafshëve qe  kërcënohen me zhdukje janë 161 në total (23 138 tokësore dhe detare), të llogaritura për 28% të specieve të vlerësuara. Biodiversiteti i bimeve te Mesdheut  është i kërcënuar nga ndryshimet mjedisore të shkaktuara nga zgjedhje të gabuara ekonomike dhe përdorimin e tokës. Janë nenshkruar dy vëllime, një për kafshët nje tjetër për bimët. Speciet më të rrezikuara në Itali, do të jenë së shpejti nën sytë e të gjithëve.

Bota shkencore, universitetet dhe zonat e mbrojtura janë duke pritur për të marrë pjesë në takim. Më 22 maj, me rastin e Ditës Botërore të Biodiversitetit, do të lexoni Listat e kuqe kombëtare. Nga data 10 në 14, Ministria e Mjedisit dhe Federparchi (IUCN Komiteti si Italia) kanë prezantuar dy vëllime në Romë, në sallën e konventës. Këto dy vëllime që përmbajnë të ashtuquajturat Listat kombëtare te Kuqe te specieve të kërcënuara, i pari dedikuar kafshëve, i dyti bimëve.

Por cfarë janë listat e kuqe?

Në fakt listat paraqesin vlerësimin e rrezikut të shuarjes se grupeve te specieve, te llogaritura në nivelin kombetar Italian. Rezultatet e vlersuara dhe te paraqitura do të jenë me vlerë për peshqit e ujërave të ëmbla, amfibët, reptilët, zogjtë, gjitarët, peshqit kërcor (peshkaqenët dhe rrezet) dhe floren.

Me daten 22 maj, Ministria e Mjedisit përshtatet brenda kornizës më të gjerë të bashkëpunimit me Federparchi, e cila ka paraqitur një sërë objektivash të përbashkëta për zhvillimin e zonave të mbrojtura dhe biodiversitetin. “Ajo përfaqëson kulmin e një procesi të gjatë, në të cilin angazhohen disa subjekte publike dhe ka prodhuar një rezultat të shkëlqyer hedhjen e bazave për aktivitetet e ardhshme që synojnë vlerësimin e llojeve të tjera të rëndësishme të florës dhe faunës së vendit. Marrja e një kuptimi të dyfishtë për të tashmen dhe shpërndarja në Listat e kuqe kombëtare, promovohet për herë të parë nga Ministria e Mjedisit dhe Mbrojtjes së Tokës dhe Detit, Ditën Ndërkombëtare te Biodiversitetit. ” Në të njëjtën gjatësi vale presidenti i Federparchi-Europarc Sammuri Giampiero thote: “Është bërë një punë e shquar. Karakteristikat gjeografike, klimatike dhe historike në Itali kanë lejuar krijimin dhe mbajtjen e një biodiversiteti të larmishem dhe te pasur, duke përfshirë një varietet të gjerë të specieve endemike dhe mjedise unike te peizazheve. Kjo pasuri është e njohur në mbarë botën. Kjo është arsyeja pse ne kemi përgjegjësinë për të monitoruar dhe për të mbrojtur këtë “kapital natyror” nga kërcënimet e shumta që ne përballemi. Botimet ne listat e Kuqe na tregojne se çfarë dhe sa bimë dhe kafshë jane në rrezik të zhduken dhe veçanërisht cilat janë shkaqet që mund të përcaktojnë faktorët e rrezikut. ” Të gjitha materialet në lidhje me kafshët dhe bimët do të jenë në dispozicion në faqen Iucn.it më 22 maj.

Vëllimi i parë dhe Lista kuqe e kafshëve.

Në thelb, në vëllimin e parë, u shqyrtua dhe vlerësua rreziku i zhdukjes së specieve vertebrore në Itali, nga tërë vendi dhe një grup i vertebroreve detare. Të gjitha speciet e peshkut të ujërave të ëmbla, amfibët, reptilët, zogjtë, gjitarët dhe peshku kërcor, u përfshinë në vlerësim. Speciet e zogjve të pranishëm, por jo zogjtë shtegtarë, ata nuk janë vlerësuar.

Nga 672 specie vartebrore te vlerësuara në këtë studim (576 tokësore dhe detare 96), 6 janë zhdukur në rajon kohët e fundit. Specie të rrezikuara janë 161 në total (23 138 tokësore dhe detare), të llogaritura  për 28% të specieve të vlerësuara. Rreth 50% e specieve vertebrore ne Itali nuk jane në rrezik të zhdukjes së afërt.

Në përgjithësi, popullatat italiane te vertebroreve janë në rënie më te theksuar në mjedisin detar dhe në tokë. Në mjedisin tokësor kërcënimet kryesore për vertebroret ne Itali janë humbja e habitateve dhe ndotja. Numri i specieve të kërcënuara me mbledhjen dhe me persekutim e drejtpërdrejtë është mjaft minimale. Kërcënimi kryesor qe zbulohet në mjedisin detar është vdekshmëria e rastësishme, por kjo varet nga fakti se speciet e vlerësuar këtu (peshkaqenë, rrezet) kanë pak interes komercial.

Vëllimi i dytë dhe Lista e Kuqe e bimëve

Vëllimi i dytë, lista e kuqe e florës, merr aksione të specieve bimore të rrezikuara. Italia, e cila është në qendër të Mesdheut, është një nga pikat e nxehta të biodiversitetit në botë dhe ka një shumë të pasur me specie të florës, shumë prej të cilave janë endemike. Diversiteti i bimeve te Mesdheut, është i kërcënuar seriozisht nga ndryshimet mjedisore të shkaktuara nga përdorimi aktual socio-ekonomike i tokës. Italia gjithashtu ka shumë lloje që kërkojnë masat e konservimit për të shmangur humbjen e biodiversitetit me një ndikim në një shkallë globale.

Prodhimi i këtij vëllimi të dytë është një pjesë e florës ne Listën e Kuqe të Italisë, e cila përfshin gjithsej  197  llojeve te specieve të listuara në Anekset e Direktivës 92/43/EEC “Habitat” dhe ne Konventën e Bernës të dyja te ratifikuara nga Qeveria italiane dhe në fakt ne ligjet kombëtare. Një kontigjent i dytë i taxa, duke përfshirë edhe bimët vaskulare, likenet, bryophytes dhe kërpudhat, ndër speciet më të rrezikuara ose endemike të Italisë, u vlerësua gjithashtu duke përdorur kriteret e IUCN, duke përcaktuar kategoritë e kërcënimit si ato zhduken. Kërcënimet kryesore te diversitetit në Itali jane të përfaqësuara nga urbanizimi i egër, zhvillimi i infrastrukturës dhe aktivitetet intensive turistike. Në dritën e këtij studimi u tregua gjithë urgjenca e masave të konservimit në nivelin rregullator, nevoja për monitorimin e vazhdueshëm të llojeve të rrezikuara dhe praktikat e menaxhimit të tokës qe janë më të përshtatshme. Së fundi, botaniket perfshine thirrje për një përpjekje të mëtejshme për të vlerësuar gjendjen e ruajtjes së një numri më të madh të specieve.

Listat e kuqe janë një mjet thelbësor për identifikimin e prioriteteve të konservimit, por nuk janë në vetvete një listë të prioriteteve. Elementet e tjera kyçe janë kostoja e aksioneve, probabiliteti i suksesit dhe përqindja e popullsisë globale e çdo specie të pranishëm në Itali, e cila përcakton përgjegjësinë kombëtare në ruajtjen afatgjatë të këtyre specieve. Siç u tha nga Profesor Dino Scaravelli, një ekspert, kafshët kërcënohen seriozisht, listat e Kuq “janë një pikë e rëndësishme: ato kanë qenë pikë kthese në ruajtjen e rendit, kanë lëvizur opinioni publik dhe pastaj politiken, janë fjalë që kanë ruajtur speciet. Ato janë të domosdoshme për politikën moderne të konservimit dhe kane një sfond të nivelit shumë komplekse sociologjike “.

Pin It

Comments are closed.